tiếng pháp sơ cấp a0a2 online allezy

Năm mới học Tiếng Pháp Sơ Cấp Online kiểu mới

? Lưu vĩnh viễn và xem Video Bài Giảng bất cứ lúc nào

? Video Call luyện nói và chữa bài vào thời gian rảnh

? Nhiều giờ chữa bài nói, tương tác 1-1 với giảng viên

? Tăng khả năng nghe nói nhờ kiến thức Ngữ âm học độc quyền chuẩn Quốc tế

? Lớp học dưới 10 người, luôn có giảng viên và trợ giảng theo sát

? Làm quen với nhiều bạn học trong và ngoài nước (chỉ lớp online mới có)


Khóa học Tiếng Pháp Sơ Cấp Online A0A2 Online

Leave A Comment